close menu

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang thương mại điện tử (TMĐT) bab-orchids.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà bab-orchids.com cần phải thu thập từ Khách hàng như là một phần của quá trình mua bán hàng hóa. Email quảng cáo (nếu lựa chọn): với sự cho phép của khách hàng, chúng tôi có thể gửi bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới hoặc thông tin cập nhật.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trang TMĐT bab-orchids.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web bab-orchids.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới cá hình thức:

  • Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn.
  • Cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
  • Gửi các thông báo về giao dịch giữa Khách hàng và trang TMĐT bab-orchids.com.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và chỉ liên hệ khi có liên quan đến giao dịch tại bab-orchids.com.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của bab-orchids.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

  • Công ty TNHH Nông trại BAB
  • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 281/41/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0786.34.35.36

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu BAB Orchids thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban chăm sóc khách hàng của trang TMĐT bab-orchids.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên bab-orchids.com được BAB Orchids cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bab-orchids.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, BAB Orchids sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Ban quản lý trang web bab-orchids.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý trang web bab-orchids.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.